Już po raz czwarty wynurzam się z wód rzeki pod postacią Królowej Drawy, aby zaprosić Was na najgorętszy weekend lata!

Tegoroczna IV edycja Święta Drawy rozpocznie się 27 lipca, w sobotę, na deptaku miejskim w Złocieńcu. Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta i okolic, turystów z kraju i zagranicy do spotkania ze mną na Jarmarku Rękodzieła. Będziemy wspólnie przechadzać się pomiędzy stoiskami z wyrobami artystycznymi i lokalnymi przysmakami, obejrzymy występy artystyczne, pokazy kulinarne, żelazne rumaki Bractwa Miłośników Motocykli „Pancerny”.
W średniowieczny klimat wprowadzi nas Bractwo Rycerskie Grodu Sokoła, a na stoisku charakteryzacji przygotujemy się do najpiękniejszego złocienieckiego korowodu, malując na ciele rybie łuski, które zamienią nas w wodne stwory i potwory. Przebierańcy otrzymają gwizdki, aby robić hałas podczas przemarszu barwnego korowodu ulicami miasta. Jeśli chcecie dowiedzieć się co w Drawie piszczy i poznać jej sekretne życie dołączcie do korowodu! Przepłyniemy ulicami Złocieńca, niczym barwna rzeka, na amfiteatr miejski, aby tam wspólnie zaśpiewać hymn Święta Drawy - „Dobry klimat dla odmieńców”.

Będzie czas na wspólne, pamiątkowe mega-zdjęcie, do którego zapraszam wszystkich przebierańców i uczestników korowodu.
Przed zachodem słońca otulą nas pozytywne rytmy największych bluesowych przebojów w wykonaniu i aranżacji zespołu FALKENBLUES. Łagodny wokal frontmana zespołu Wojciecha Kucharskiego i rockowo-bluesowe brzmienie gitar rozkołysze nas przed kolejnym punktem wieczornego programu, jakim będzie energetyczny, spontaniczny i niezapomniany koncert gwiazdy polskiej estrady, zespołu BIG CYC z charyzmatycznym liderem Krzysztofem Skibą.

Muzyka kołysać nas będzie do późnych godzin nocnych.

W niedzielne popołudnie 28 lipca w amfiteatrze miejskim powita nas szczecińska grupa wokalna MARKATO. Młodzi artyści pod opieką pana Dariusza Chmielewskiego wykonają covery największych przebojów muzyki pop. Następnie szantowe rytmy gdyńskiego teatru muzycznego HALS, wciągną nas do wspólnej zabawy w przedstawieniu „Morskie opowieści”.
Późny wieczór upłynie nam przy energetycznej muzyce zespołu BIBOBIT, który łączy brzmienia muzyki jazzowej, elektronicznej, rapu czy groove. Wspaniała sekcja dęta zespołu podładuje nas potężną dawką energii abyśmy mieli siłę do tańca i zabawy w folkowych rytmach zespołu FUTURE FOLK! Stanisław Karpiel-Bułecka wraz z muzykami bawić nas będzie do późnych godzin nocnych największymi przebojami zespołu, które doskonale znacie z radia i telewizji.
Śledźcie szczegóły programu naszego święta na stronie Złocienieckiego Ośrodka Kultury. Dowiecie się z niego między innymi o wernisażu Plenerowej Wystawy Obrazów Wielkoformatowych, które oglądać będziemy nad brzegiem rzeki Drawy, a o tym, jak i dlaczego „Łączy nas Drawa” usłyszymy podczas prezentacji multimedialnej dr. Zbigniewa Mieczkowskiego. Tydzień atrakcji przed nami!

Zapraszam Was serdecznie do wspólnego świętowania i wspaniałej zabawy.

Wasza Królowa Drawa

pani

Program Święta Drawy

Regulamin Jarmarku Rękodzieła IV Święta Drawy 27 lipca 2019

 • Regulamin Jarmarku Rękodzieła IV Święta Drawy wraz z kartą zgłoszeniową wystawcy oraz oświadczeniem RODO (należy pobrać z zakładki "pliki do pobrania") prosimy dostarczyć w terminie do 22.07.2019r. drogą mailową na adres sekretariat@zok.zlocieniec.pl, pocztową na adres ul. Połczyńska 6 78-520 Złocieniec, lub osobiście do siedziby ZOK. Kaucję zwrotną należy wnieść najpóźniej do dnia 22.07.2019r. (szczegóły w Regulaminie Jarmarku).

  Złocieniecki Ośrodek Kultury
  Ul. Połczyńska 6
  78-520 Złocieniec
  Tel. 94 36 71 455, tel. kom. 609 134 222
  NIP: 674-10-04-170

 • Zasady ogólne

  1. Jarmark Rękodzieła Święta Drawy, zwany dalej Jarmarkiem, jest wydarzeniem jednodniowym i stanowi integralną część obchodów Święta Drawy. Podczas Jarmarku istnieje możliwość prezentacji sztuki i rękodzieła lokalnych twórców, prowadzenia warsztatów artystycznych oraz sprzedaży wyrobów rzemiosła artystycznego i wyrobów lokalnych produktów spożywczych o tradycyjnej recepturze.
  2. Organizatorem Jarmarku odbywającego się w dniu 27 lipca na deptaku miejskim przy ulicy Piłsudskiego w Złocieńcu jest Złocieniecki Ośrodek Kultury.
  3. Główną część Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk producentów żywności tradycyjnej, regionalnej, lokalnej, zielarstwa, produktów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii, a także rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła. W ramach Jarmarku możliwe jest również wystawianie stoisk promocyjnych i informacyjnych oraz prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci i dorosłych.
  4. Organizator ma prawo odmówić wynajęcia stoiska wystawcy, którego ofertę uważa za niezgodną z ideą Jarmarku.
  5. Wystawcy zobowiązują się zapewnić odpowiednią aranżację stoiska, zadbać o jego estetykę oraz autopromocję. Wystawcy zobowiązują się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizator uzna za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku.
 • Warunki udziału

  1. W Jarmarku – w charakterze Wystawcy – mogą brać udział osoby prowadzące działalność gospodarczą, rękodzielnicy i lokalni artyści (zarówno profesjonaliści jak i amatorzy), firmy oraz osoby stowarzyszone, zrzeszone itp.
  2. Warunkiem udziału w Jarmarku Rękodzieła jest :
  • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Jarmarku,
  • wypełnienie karty zgłoszeniowej (dostępnej do pobrania na stronie ZOK lub w siedzibie Organizatora)
  • zgłoszenie w terminie od 01.06.2019 do 22.07.2019 chęci uczestnictwa w Jarmarku i dostarczenie drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście zaakceptowanych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych,
  • wniesienie wymaganej kaucji zwrotnej najpóźniej do dnia 22.07.2019r
  • akceptacja klauzuli RODO
  • oraz zaakceptowanie przez organizatora asortymentu wystawcy.
  1. Regulamin Jarmarku, Karta Zgłoszenia wystawcy i klauzula RODO dostępne są na stronie Złocienieckiego Ośrodka Kultury pod adresem www.zok.zlocieniec.pl, Facebooka https://pl-pl.facebook.com/ZLOCIENIECKI.OSRODEK.KULTURY/, lub w siedzibie Organizatora przy ulicy Połczyńskiej 6, 78-520 Złocieniec.
  2. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać poprzez kontakt mailowy pod adresem zokzloc@pro.onet.pl, listownie lub osobiście w siedzibie ZOK przy ul. Połczyńskiej 6 w Złocieńcu do dnia 22 lipca 2019r. Informacji w spawie organizacji Jarmarku udziela oraz zgłoszenia wystawców przyjmuje Anita Balińska pod numerami telefonów 609 134 222, 94 36 71 455 .
  3. Udział w Jarmarku jest nieodpłatny, wymagana jest jednak wpłata zwrotnej kaucji. Wysokość kaucji zwrotnej wynosi 100 złotych i stanowi potwierdzenie uczestnictwa w Jarmarku.
  4. Wpłat dokonywać należy do dnia 22.07.2019r. na konto ZOK: PKO BP S.A. o/Złocieniec 84 1020 2847 0000 1602 0009 6131 Złocienieckiego Ośrodka Kultury. Złocieniecki Ośrodek Kultury, ul. Połczyńska 6, 78-520 Złocieniec (decyduje data wpływu środków na konto ZOK).
  5. Zwrot kaucji dla Wystawców, którzy wzięli udział w Jarmarku nastąpi w ciągu 14 dni na konto, z którego dokonano wpłaty lub w dniu 27 lipca, po zakończeniu Jarmarku, w kasie Kina „Mewa” przy ulicy Połczyńskiej 6.
  6. Rezygnacji z uczestnictwa w Jarmarku można dokonać osobiście, mailowo, bądź telefonicznie do dnia 07.2019r. Osobą do kontaktu jest Anita Balińska.
  7. W przypadku nie zgłoszenia w wyznaczonym terminie rezygnacji z uczestnictwa, bądź nie stawienia   Wystawcy w dniu Jarmarku - kaucja nie zostanie zwrócona i przechodzi na rzecz Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
  8. Brak terminowej wpłaty równoznaczny jest z rezygnacją z wcześniej zarezerwowanego miejsca handlowego.
 • Zasady wystawiania

  1. Organizator dysponuje domkami wystawienniczymi, namiotami wystawienniczymi, sprzętem w postaci stołów, krzeseł i ławek oraz miejscem pod namioty wystawiennicze będące własnością wystawcy.
  2. Liczba miejsc wystawienniczych oraz sprzętów jest ograniczona.
  3. O przyznaniu miejsca i wydzieleniu powierzchni wystawienniczej decyduje Organizator.
  4. Wystawcy dysponujący własnym namiotem oraz wyposażeniem stoiska otrzymają nieodpłatnie miejsce wyznaczone przez Organizatora.
  5. Wystawcy mają obowiązek poinformować Organizatora o zapotrzebowaniu na energię elektryczną, oraz podać orientacyjny pobór mocy dla wykorzystywanych urządzeń elektrycznych.
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc określonym Wystawcom, zgodnie z koncepcją organizacyjną i warunkami technicznymi Jarmarku.
  7. Wystawcy chętni do prowadzenia warsztatów podczas trwania Jarmarku, proszeni są o zgłoszenie tematu i propozycji zajęć.
  8. Wystawiający zobowiązuje się do prowadzenia działalności przez cały okres i w godzinach trwania Jarmarku Rękodzieła, czyli:
   • 27lipca 2019r. od godziny 10.00 do godziny 16.00
  1. Ze względu na wymagania IH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ. itp. Instytucji, Wystawcy są zobowiązani do posiadania aktualnych badań, zezwoleń, certyfikatów itp.
 •  Przepisy organizacyjne

  1. Wystawiający ma obowiązek przygotowania stoiska do godziny 10.00 w dniu 27.07.2019.
  2. Wystawiający ma obowiązek zająć plac lub namiot przyporządkowany Wystawcy i wskazany przez Organizatora w dniu Jarmarku. Osobą udzielającą wszelkich informacji organizacyjnych jest Anita Balińska.
  3. Jarmark udostępniony jest dla odwiedzających w dniu 27 lipca 2019 w godzinach od 10.00 do 16.00.
  4. Dojazd samochodem do stoiska w celu za- i wyładunku oraz transport przedmiotów o dużych rozmiarach możliwy będzie wyłącznie poza godzinami otwarcia dla zwiedzających i za zgodą Organizatora.
  5. Obowiązuje całkowity zakaz parkowania pojazdów na terenie Jarmarku. Parkowanie pojazdów może odbywać się wyłącznie we wskazanej przez Organizatora strefie.
  6. Demontaż stoiska i wywóz wyposażenia przed zakończeniem Jarmarku bez zgody Organizatora jest zabroniony.
  7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież mienia Wystawców oraz zniszczenia powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych, przerw w dostawie prądu, aktów wandalizmu oraz innych przyczyn losowych, niezależnie od podejmowanych przez Organizatorów działań mających na celu zapobieganie i minimalizację powyższych zagrożeń.
  1. Zabronione są działania prowadzące do niszczenia elementów wyposażenia stoisk i wprowadzające zagrożenie bezpieczeństwa uczestników Jarmarku, szczególnie:
   • podłączanie i użytkowanie niesprawnych urządzeń elektrycznych;
   • wykonywanie prac elektrycznych przez nieuprawnione osoby i bez zgody Organizatorów;
   • pozostawianie bez dozoru działających urządzeń, które nie są przeznaczone do ciągłej eksploatacji;
   • używanie urządzeń gazowych bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami;
   • używanie źródeł otwartego ognia bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami;
   • wnoszenie, przechowywanie, eksponowanie materiałów niebezpiecznych;
   • stwarzania zagrożenia pożarowego;
   • blokowania dróg ewakuacyjnych;
  1. Wystawiający ma obowiązek opuszczenia stoiska i zwrotu wyposażenia Organizatorom po zakończeniu Jarmarku Rękodzieła w dniu 27.07.2019. do godziny 17.00.
  2. Wystawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia stoiska, powstałe w trakcie trwania Jarmarku z winy Wystawiającego.
  3. Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawiającego, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności i elementy te mogą zostać zagospodarowane przez Organizatora bez prawa roszczeń ze strony porzucającego mienie.
  4. Wystawiający jest zobowiązany pozostawić teren stoiska uporządkowany i czysty.

  Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń jest równoznaczne z rezygnacją udziału wystawcy w jarmarku.

Poprzednie edycje Święta Drawy

II Święto Drawy

I Święto Drawy